Trygghetsteam

Samarbetsforum mellan pedagoger, elevhälsan och skolledningen i elevstödjande arbete. Teamet träffas tre-fyra gånger per termin.

Fritidspedagog Jan Scholander
jan.scholander@malmo.se

Kurator Petter Brage
petter.brage@malmo.se

Bitr rektor Lotta Malteson
charlotte.malteson@malmo.se