Trygghetsteam

Samarbetsforum mellan pedagoger i grundskolan och grundsärskolan, elevhälsan och skolledningen för främjande och förebyggande likabehandlingsarbete, av vilket rastverksamhet är en del. Teamet har representation från våra olika undervisningsmiljöer, fritidshem och rastverksamhet. Teamet träffas tre-fyra gånger per termin.

Fritidspedagog Jan Scholander
jan.scholander@malmo.se
Barnskötare Paul Sönnerup
paul.sonnerupljunggren@malmo.se
Fritidspedagog Camilla Jensen
camilla.jensen@malmo.se
Specialpedagog Helene Andersson
helene.andersson@malmo.se
Grundskollärare Gunilla Holmqvist
gunilla.holmqvist@malmo.se
Grundskollärare Ann-Christin Nilsson
ann-christin.nilsson@malmo.se
Grundskollärare Lennie Stranne
lennie.stranne@malmo.se
Specialpedagog Anette Hugosson
anette.hugosson@malmo.se
Kurator Petter Brage
petter.brage@malmo.se
Skolsköterska Åsa Roxendal
asa.roxendal@malmo.se
Bitr rektor Lotta Malteson
charlotte.malteson@malmo.se
Bitr rektor Leon Nawrot
leon.nawrot@malmo.se
Rektor Slavica Drazic
slavica.drazic@malmo.se