Skolan‎ > ‎

Frånvaroanmälan


Vid sjukanmälan och annan frånvaro, ring 0515-77 70 00 varje frånvarodag.
Vid frånvaro del av dag eller komplettering av information, ring 040-34 65 85.
Mellanhedsskolan använder Skola24. Detta innebär att all elevnärvaro/frånvaro registreras via programmet Skola24.