Välkommen till 
klass 1A!

Viktiga datum:

25/9 Cirkus Saga (teater) 
 
27/9 -28/9
Pröva på - verksamhet från Malmö 
Kulturskola. 08.30 - 11.30 båda dagarna. Verksamheten är här på 
skolan.

Lovdagar:

Höstlov 29 oktober–2 november (v. 44)

Studiedagar:

26 september (stängdag)
18 oktober
27 november


V.3

Svenska:
Vi fortsätter att arbeta med bokstaven A.
Eleverna tränar på ljudanalys och på att läsa olika frågor.

Matematik:
Repetition av olika begrepp.
Bygga olika mönster.

Engelska


SO
Klassråd -  klassrumsregler
Trafiktema.

MUSIK
Liten läxa: räkna till 5 och klappa på 1 och 4.

Läxdagar:

Matte - torsdag till tisdag
Svenska - fredag till fredag.

 


Kontakt:

Klasslärare:
Gunilla Holmqvist

mail: 

Lärare NO/Tk samt fritidspedagog:
Eva-Lotta Björnsdotter-Linde

mail: 

Idrottslärare:
Caroline Östling

mail:

Musiklärare:
Olof Jennfors

mail:

Fritidspedagog: 
Malin Nordström-Uvemark

mail:

Barnskötare:
Norea Jeppsson

mail:

Avdelning Skabersjö
tfn: 070-149 87 64