Hej på er alla!

 Här hittar du information och spännande saker som vi arbetar med i vår klass 2–5 E

Utifrån systematiskt kvalitetsarbete använder vi olika sätt att dokumentera i vårt pedagogiska arbete utifrån skolans styrdokument.

Tema – Jaget

Anledningen till att vi valt att arbeta och fördjupa oss i detta tema, beror på att efter vår observation av eleverna, har vi uppmärksammat deras intresse av att delge av sig själva samt att barnen är nyfikna på sina kompisar och vad de gör. Vår tanke med vårt tema är att eleven ska bli medvetna om sig själva och sin roll i familjen.

Anledningen till att vi valt att arbeta och fördjupa oss i detta tema, beror på att efter vår observation av eleverna, har vi uppmärksammat deras intresse av att delge av sig själva samt att barnen är nyfikna på deras kompisar och vad de gör. Vår tanke med vårt tema är att eleven ska bli medveten om sig själv och sin roll i miljön.

Vi kommer sedan att jobba vidare med kroppen, sinnena och känslor. Det är viktigt att lära känna sin kropp, att förstå hur man med hjälp av sin kropp utforskar omvärlden genom lukt, smak, känsel, hörsel och syn. Eleverna får stöd  till att förstå sina och andras känslor, därför arbetar vi med olika känslolägen som arg, rädd, glad, ledsen, lugn och sur. Milis är en kompis som kommer till oss och pratar om känslor, kroppen, familj. Hon är omtyckt av hela klassen.


 Vi arbetar utifrån det systematiska kvalitets arbete och vårt tema inriktat arbete blir tilldelat i 1 pedagogiskt läsår.Varje vecka har vi ett tillgängligt klasschema.  Grupptillhörighet och gruppaktiviteter är viktiga medan individuell undervisning är anpassad för varje elev och alla har sin individuella pedagogisk planering och sitt individuella schema. Vad som ska ske visas med widgit bilder.

Individuell undervisningViktiga datum: 

  /3–18 teaterutställning. Ljudstrålar och Jazzglassar

 15/2 Studiebesök i Andreas Kyrkan /Påskvandring.

 

16/2-18 Lovdag 

19/2-23/2-18 Sportlov

 7/3 Studiedag - skola stängd och fritids öppet

 26/3-30/3-18 Påsklov

 2/4-18 Annandag påsk (skola och fritids stängt)

 30/4-18 Lovdag

 1/5-18 Förste maj (skola och fritids stängt)

 10/5-18 Kristihimmelfärdsdag

 11/5-18 Lovdag

 24/5-18 STUDIEDAG (preliminärt)

 6/6-18 Nationaldagen ( skola och fritids stängt)

 15/6-18 Skolavslutning

  

Länkar:

Apps: Autimo https://play.google.com/store/apps/details?id=com.auticiel.autimo

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doodlejoy.studio.kidsdoojoy&hl=en

 

Fritids

På Rosendahl arbetar Anette, Lena och Malin som tillhör klass 2-5 E och även fritids verksamhet.

 

Bild och form:

Eleverna upplever olika typ av estetisk verksamhet.

 

Gymnastik:

Eleverna har Motorik som en av de ämnes områden därför skapar vi olika fysiska aktiviteter utifrån elevens förmåga, intresse och behov.

 

Musik:

Eleverna har musik på onsdagar tillsammans med vår musiklärare Olof.


 Snoozel: 

Snoezelen handlar om att erbjuda sinnesstimulering i en anpassad miljö. Miljön är  erbjudande som eleverna kan utforska och upptäcka. Det främjar kommunikation och samspel. Tanken är att skapa en trygg miljö som lockar till både aktivitet och avslappning och som ska kunna anpassas till olika behov.