Klassidor‎ > ‎

MHGR15B

Välkommen till klass 3B! 
Här hittar ni information och annat spännande som vi gör i klassen. 
Personal
Klasslärare: Helena Dömötöri, helena.domotori@malmo.se 
Fritidspersonal: Max Franker (max.franker@malmo.se), Jonathan Sennö (jonathan.senno@malmo.se), Riyane Abdo
Idrottslärare: Hamid Kazemzadeh, (hamid.kazemzadeh@malmo.se)
Musiklärare: Branislava Jovic (branislava.jovic@malmo.se) 
Viktiga datum:    
  • 24/1, Studiedag, fritids har öppet
  • 15/2 Lovdag, fritids har öppet 
  • 18/2-22/2 Sportlov, fritids har öppet 
  • Utvecklingssamtal veckorna 6 och 7. För att boka samtal för trycker ni på länken nedan och skriv barnets namn. Bokningen stänger fredagen den 25/1. 
https://doodle.com/poll/n3dkkvn5dgus9bgf


Frånvaroanmälan görs på skola24
tel: 0515-777 000
Frånvaron ska anmäla varje dag barnet är sjukt.

Skolans likabehandlingsplan finns på skolans hemsida. Klicka här.

Vårt arbete
v. 3 
Nu har vi startat upp vårt nya arbetsområde religion inom SO. Vi har tillsammans funderat och diskuterat, Vad är religion. Vi har även gått igenom några begrepp som är viktiga känna till.  

Under 3 veckor kommer vi att arbeta med Wedo. Många intressanta och bra diskussioner. 
   

I matematik har vi tittat på hur man räknar multiplikation med uppställning. De som var säkra på detta fick testa på att räkna multiplikation med uppställning och minnessiffra. 

I svenska har vi tränat på läsförståelse och skrivit berättelser. 

Jonathan kommer under ett par veckor arbeta med greenscreen (IKT). 


v.2
En härlig start på det nya året och en ny termin.

Vi har diskuterat och gått igenom miniversionen av likabehandlingsplanen. 

I svenska har vi ritat kamerabilder med händelser från jullovet, därefter har vi skrivit fritt till bilderna. 


GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!v.50 
Här kommer en kortare uppdatering av veckan, då jag har varit sjuk. 

I matematik har vi fortsatt arbeta med division. Nu har vi tittat på hur man skriver division med rest och division med talet 10. 

I svenska har vi skrivit det femte sista och avslutande kapitlet till berättelsen, Jakten i djungeln. 

Vi avslutade veckan med Malmö på 1900-talet. 

v.49 
Varje morgon öppnar vi vår snällkalender från Friends och därefter lyssnar vi på Julkalendern, Tonje i Glimmerdalen på barnens radio.

I matematik har vi fortsatt arbeta med division på olika sätt. En del barn har enligt önskemål fått hem multiplikationskort för att träna och bli säkra på tabellerna. Nästa vecka fortsätter vi med division med rest.

I svenska har vi fortsatt med Jakten i djungeln. Nu är vi på kapitel 4 och löser förra kapitlets problem. Nu hittar man även blomman som man har letat efter. 

I No har vi arbetat med näringskedjor. Vi har tittat på film, läst fakta och ritat.

Imorgon arbetar vi vidare med Malmös historia på 1800-talet.

Förra veckans höstträd.   

v.48 
Nu sitter hela granen uppe i korridoren.

I matematik har vi börjar arbeta med division. Vi har tittat på sambandet mellan division och multiplikation och tränat på begreppen täljare, nämnare och kvot.

Vi har haft matematikstationer där vi har tränat problemlösning med stickor, multiplikation, positionssystemet och huvudräkning. Vi arbetade 10 min/station och när klockan ringde fick man gå till nästa. 

I svenska har vi tränat på Sj-ljudet och hur det kan stavas. 

I No har alla fått redovisa om sina insekter i små expertgrupper. Därefter fick de skriva ner något som de hade lärt sig.

Nu har vi arbetat med Malmös historia på 1700-talet. Alla fick föreställa sig att de under en dag var Frans Suell och de fick skriva om en dag i dagboksformat. 

I engelska har vi läst, The Barbecue och svarat på enkla läsförståelsefrågor. Vi har även frågat varandra vad vi gillar kopplat till olika livsmedel. 

v.47 
I måndags introducerade jag google classroom. Vi tittade runt i classroom för att upptäcka hur det fungerar. Alla fick även genomföra en testuppgift som jag hade delat.

Vi har vikt stjärnor till vår adventskalender och varje elev har fått dekorera en del som ska sättas ihop till en hel gran. 

 

matematik har vi repeterat multiplikation och under veckan har vi även tittat på prioriteringsregeln och hur man bildar uttryck. Nästa vecka börjar vi arbeta med division.

I no har vi arbetat vidare med insekter. Barnen har skrivit enskilda faktatexter utifrån sin sexfältare. Nästa vecka ska de redovisa sina insekt i små expertgrupper.

Vårt arbeta om Malmös historia fortsätter. Vi har pratat om 1500-talet (Jörgen Kock) och 1600-talet (1658 när Malmö blev svenskt). 


v.46
Vi uppmärksammade nationella läsdagen genom att alla elever som pedagoger i klassen läste under en hel lektion. Vi hade även besök av ett gäng gosedjur. 

I no har vi fortsatt arbeta med insekter. Vi har gemensamt läst en faktatext och därefter skrivit in viktiga nyckelord i en sexfältare under rubrikerna klassificering, utseende, boplats, föda, fortplantning och övrigt. Nästa steg var att alla eleverna fick utifrån en enskild faktatext fick stryka under nyckelord och fylla i sexfältaren. Nästa vecka ska de skriva faktatexter enskilt.

I svenska har vi arbetat med dialoger som är skriven utifrån veckans läsläxa. Eleverna fick varsin roll och fick dramatisera dessa inför klassen.

I matte har vi fortsatt färdighetsträna multiplikationstabellerna med olika övningar i matteboken. De har även utvärderat deras kunskaper vid sambandet mellan addition och multiplikation och kommutativa lagen vid multiplikation. 


v.45 
I torsdags hade hela skolan en hälsodag. Vi startade upp dagen med ett gemensamt rörelsepass. I klassrummet fortsatt vi med olika diskussioner om kamratskap. Vi avslutade dagen med dans och massage. 

Nu har vi läst om Malmös historia på 1400-talet, Erik av Pommern, Malmös stadsvapen och massor av annat spännande. 

I no har vi börjat arbeta med insekter. Nu har vi fokuserat på kännetecken och nästa vecka ska alla få börja skriva om varsin egen insekt. 

I matte fortsätter vi arbeta med multiplikation på olika sätt. Imorgon fredag går vi igenom den sista tabellen, som är 7:ans. 

I svenska har vi fortsatt arbeta med berättelsen, Jakten i djungeln. Nu är vi på kapitel 3 och fokus är att göra en problembeskrivning, något ska hända i kapitlet. 

v.43 
På engelskan och bilden har vi arbetat med berättelsen "The dark dark wood". Utifrån den har vi målat och skrivit om våra egna hemsökta hus, "Haunted houses.

I veckan presenterade elever på grundsärskolan sitt arbete om valet. Vi fick titta på deras valfilmer, lyssna på presentationer och slutligen rösta. 

Musikhögskolan kom till skolan och bjöd på en fartfylld konsert i musiksalen. 


v. 42 
Vi har skapat blommor

I svenska har vi arbetat med olika nivåer på textfrågor. Vissa svar kan man hitta direkt i texten och andra frågor kräver mer eftertanke. 

Inom tema Malmö har vi nu hamnat på 1300-talet och läst om pestens spridning. 

I matte fortsätter vi arbeta på multiplikationstabellerna på olika sätt. 

v.41
I onsdags besökte vi ÅterSKAPA  i Västra Hamnen. Vi fick återskapa världen kring Yggdrasil, alla fick skaparuppdrag av olika slag. Återskapa är uppbyggt kring en materialbank med skapande verkstad, där de låter spillmaterial få nytt liv.
   

Vi har fortsatt med kapitel 2 i vårt skrivprojekt, Jakten i djungeln. Efter den lång flygresan var de äntligen framme på flygplatsen. De tog en taxi, efter en lång stund stannade bilen och de klev ut. Taxichauffören körde iväg och lämnade de ensamma kvar. I det andra kapitlet låg fokus på att skriva en miljöbeskrivning.

Inom tema Malmö har vi fortsatt läsa om 1200-talets höstmarknader i Malmö. 

I matte fortsätter vi repetera sambandet mellan addition och multiplikation. Vi har även tittat på den kommutativa lagen vid multiplikation. 

Bild från vårt fortsatta arbete med linjer.

v. 40 
I måndags besökte vi Hipp och fick se hur det var bakom kulisserna. Eleverna fick sminka varandra till en karaktär, välja kläder och därefter fick de berätta om sin karaktär. När vi kom tillbaka till skolan fick alla titta på bilderna från presentationen och det blev många härliga skratt. Dagen efter skrev vi en återberättande text om besöket.

Inom tema Malmö har vi pratat om hur Malmö utvecklades på 1100- och 1200-talet.

I matte har vi repeterat sambandet mellan addition och multiplikation. Kunna bilda en addition av en multiplikation och tvärtom. Vi har även tittat på sambandet mellan de olika tabellerna.

I svenska har vi samtalat om läsfixarna. Läsfixarna är fyra figurer som representerar strategier som man använder sig av för att förstå innehållet i en text. Spågumman Julia förutspår och ställer hypoteser, Frågeapan ställer sig egna frågor till texten, Fröken detektiv stannar upp och reder ut otydligheter och Cowboy-Jim fångar in det viktigaste och sammanfattar innehållet.


v.39 
Nu har vi börjat med ett nytt skrivprojekt som heter, Jakten i djungeln. Skrivprojektet inleds med att de hittar ett brev utanför dörren. Där får de reda på att forskarna har upptäckt en sällsynt blomma som kan bota alla sjukdomar och det finns endast en blomma kvar i hela världen. De måste åka och hämta blomman i Sydamerika. I det första kapitlet låg fokus på att skriva en personbeskrivning. 

Vi har skrivit en återberättade text utifrån bilder om vandringen i Malmö. Vad mycket alla barnen kom ihåg! 

Vi har även testat och utvärderat vad vi nu under terminen har arbetat med i matte. 

v.38 
Idag, fredag bjöd Miriams farfar från Israel klassen på falafel och hemmagjord dippa. Och alla gjorde en tumme upp! /Miriam vid datorn

Nu har vi startat upp vårt nya tema, Malmös historia. I onsdags spelade vi vuxna upp en liten dialog där vi föreställde Zlatan, Jörgen Kock och Frans Suell. Uppstarten fortsatte i torsdags med en historisk vandring i Malmö.

I matte har vi börjat räkna uppställning med tre termer t ex 790+138-426. Vi har även spelat mattespel där vi tränar på positionssystemet.

Vi har arbetat vidare med faktatexter. Vi jämförde två olika texter. Den första texten var inte uppdelad och saknade struktur. Den andra innehöll tydlig uppdelning och mer fakta. Tillsammans diskuterade vi vilken text som var bäst och varför. När vi hade valt ut den bästa texten klippte vi sönder texten och la texten under rätt rubrik och underrubrik. 

I engelska har vi läst och svarat på frågor i vår skrivbok. 

v.37

Under NO-lektionerna har vi arbetat med frukt- och fröspridning. Vi har sett film, bildspel och gjort egna bläddror.


I svenska har vi också arbetat med att öva och göra egna inre bilder av en läst text. Vi har nu också skrivit det sista kapitlet i vårt skrivprojekt, Den öde ön.


I matte så har vi arbetat med subtraktion med uppställning och lån samt växla över noll, t ex 401-253.


I engelska har vi läst text (A sandwich) högt och parvis. Vi har även översatt texten, svarat på frågor kopplat till läsförståelse och skrivit meningar.


v.36
I SO har eleverna fortsatt med sina partier. De har arbetat klart med sina valaffischer, skrivit valprogram och redovisat inför klassen. Det var härligt att höra alla partiernas presentation som sedan fortsatt i en "minidebatt". Varje parti hade 5 minuter till sitt förfogande. 
 
I tisdags hade vi besök av författaren Henrik Wallnäs. Innan hans besök läste vi hans bilderbok som heter Åka buss. Vi har haft diskussioner kring bilderna och texten. 
Nu har vi läst första kapitlet i Nyckeln till skatten och arbetat med detta i vår arbetsbok.  

I matte har vi arbetat med talen 0-1000 och problemlösningsuppgifter. Vi har även pratat om olika strategier som man kan använda för att lösa uppgifterna. 

I bild har vi arbetat med linjer.v.35 
Vi har pratat om kamratskap och vänskap. Hur är en fin kompis, vad säger och gör en fin kompis och vad skulle den inte göra. Barnen har suttit i smågrupper och diskuterat, därefter har de fått skriva det som de bestämde i sin grupp. Vi har även startat igen med vår kompisring och den som har stenen är den som talar. 

Vi fortsätter att arbeta med valet. Vi har pratat om de olika partierna och tittat på vilken symbol/logga de har. Barnen har blivit indelade i grupper, bildat egna partier och planerar deras valaffisch. 

I svenska har vi arbetat med en skrivuppgift i grupp. Barnen har fått skriva meningar utifrån utvalda bilder. 

I matte har vi fortsatt med addition och subtraktion, problemlösning och spelat mattespel. 


v.34
Nu är terminen igång och det är härligt att träffa alla barnen igen. 

I matte har vi repeterat längd, vikt, begrepp, tiotalsövergångar och addition, subtraktion i talområdet 0-100. I svenska har vi repeterat alfabetet och alfabetisk ordning. 

Vi har börjat arbeta med valet. I klassen har vi diskuterat orden politik, demokrati och diktatur, skrivit och sett på film.Läxschema v.4

måndag: idrott

tisdag: slöjd

onsdag: läsläxa kap. 15, hemlig läxa (skrivläxa)  

torsdag: 


fredag: idrott

Barnen har en blå mapp i deras väska där deras läxor alltid ska finnas

Länktips: 

Bingel 

MHGR15B
ĉ
Helena Dömötöri,
26 sep. 2018 06:35
ĉ
Helena Dömötöri,
26 sep. 2018 00:41
ĉ
Helena Dömötöri,
9 jan. 2017 03:19
ĉ
Helena Dömötöri,
2 maj 2018 05:25
ĉ
Helena Dömötöri,
21 mars 2017 06:38
ĉ
Helena Dömötöri,
23 sep. 2016 02:49
ĉ
Helena Dömötöri,
25 okt. 2017 06:37
ĉ
Helena Dömötöri,
30 sep. 2016 00:30
ĉ
Helena Dömötöri,
25 sep. 2017 07:10
ĉ
Helena Dömötöri,
22 aug. 2017 06:14
ĉ
Helena Dömötöri,
29 aug. 2017 05:59
ĉ
Helena Dömötöri,
25 okt. 2017 07:11
ĉ
Helena Dömötöri,
23 sep. 2016 03:56
ĉ
Helena Dömötöri,
23 sep. 2016 02:49
ĉ
Helena Dömötöri,
23 sep. 2016 02:49