Välkommen till klass 1C

Klasslärare: Birgitta Jönsson
Lärare i idrott: Caroline Östling 
Lärare i musik: Branislava Jovic  
Lärare i bild: Marisa Rayo

 Frånvaroanmälan görs på skola24                                                  tel:0505-777000                                                                                 Frånvaron ska anmälas varje dag barnet är sjukt.

Skolans "Plan mot kränkande behandling" finns nu på vår hemsida:

                                                   http://mellanheden.skola.malmo.se/

mailadresser:
birgitta.jonsson2@malmo.se
caroline.ostling@malmo.se
branislava.jovic@malmo.se
maria.rayocabrera@malmo.se

Viktiga datum:

·      

   
Bildresultat för sommar