Välkommen till klass 1C

Klasslärare: Birgitta Jönsson
Lärare i idrott: Caroline Östling 
Lärare i musik: Branislava Jovic  
Lärare i bild: Marisa Rayo

 Frånvaroanmälan görs på skola24                                                  tel:0505-777000                                                                                 Frånvaron ska anmälas varje dag barnet är sjukt.

mailadresser:
birgitta.jonsson2@malmo.se
caroline.ostling@malmo.se
branislava.jovic@malmo.se
maria.rayocabrera@malmo.se

Viktiga datum:
Torsdag 24 maj har vi STÄNGDAG på Mellanhedsskolan. Det innebär att även fritids är stängt!
   


Bildresultat för snödroppar

Detta händer i mars

Nu har vi haft 100-dags fest! Den bästa dagen i skolan var det flera som tyckte och det var ju inget dåligt betyg

Vinter är temat på våra engelska lektioner. På smartboarden har vi hört en rolig saga om snögubbar och sjungit en sång samt lärt oss en dikt om dessa. Framöver kommer vi att lära oss veckodagarna och månaderna.

 I klassen och på klassråden som vi har nästan varje vecka, pratar vi mycket om hur man är en bra kompis, hur det fungerar på rasterna, lekregler med mera.

 I svenska har vi tillsammans läst en text om en skolgård. Barnen har sedan fått skriva och rita sin drömskolgård. Vi är flitiga besökare på vårt skolbibliotek, barnen tycker det är mysigt att sitta där och läsa och titta i böcker. Böcker som vi sedan lånar och även läser i klassrummet. Sagor har också varit i fokus på svensklektionerna, just nu är Bröderna Grimms sagor i centrum. Barnen har fått lära sig lite om dem. Högläsningsbok just nu är Askungen.

 Vårt So tema, ”skolan för hundra år sedan” är nu slut. Klassen har varit mycket vetgiriga och intresserade. Besöket på museet blev också mycket lärorikt, vi fick bl.a. prova på att skriva i sand vilket var vanligt förr. När Maria (museipedagog) var på besök, fick klassen prova på hur det var att gå i skolan förr. De fick ställa upp på led, pojk och flickled, ta fröken i hand, sjunga en psalm och läsa 10 guds budord. Venn-diagram har barnen gjort där de jämför skolan förr och nu samt vad som är lika. Temat avslutades med en utvärdering, vad har vi lärt oss och vad som var bra/mindre bra med temat.

 Vi har börjat med tiotal och ental på matematiklektionerna. Vi har övat på att se samband i addition och subtraktion. 4+1 och 40+10 samt 4-1 och 40-10. Ordningstalen har vi tränat på genom att alla har fått lappar med ordningstalen och sedan fått ställa sig i rätt ordning med nio andra kompisar. Dessa har sedan fått uppdrag. Vi har ritat rutor på papper och skrivit 1:a, 2:a, 3:e osv. Sedan fick barnen parvis instruera varandra att lägga olika geometriska former i olika rutor. Till exempel: lägg en liten röd kvadrat i den sjätte rutan. Barnen har arbetat med olika strategier för addition och subtraktion. Vi har byggt tiotal och ental med kuber. Vi har kopplat räknehändelser till matematiska uttryck.  Det är 13 ljus på tårtan. 10 har slocknat. 3 brinner. 13-10 = 3 Klassen har gjort tanketavlor med uttryck, bild, text och laboration. Man kan säga att vi har varit flitiga, och tänker så förbli fram till nästa månadsbrev, då fortsättning följer…