Välkommen till klass 2B!

Klasslärare: Ann-Christin Nilsson  ann-christin.nilsson@malmo.se
Lärare i idrott:Hamid Kazemzadeh  hamid.kazemzadeh@malmo.se
Lärare i musik: Olof Jennfors   olof.jennfors@malmo.se
Lärare i miljökunskap: Hanna Gröhn  hannamargareta.grohn@malmo.se


 • Vi simmar veckorna 17-19. Buss från skolan kl 09.45 och från Hylliebadet 11.15. Vi äter senare , kl 11.45 så det är bra om barnen har med något extra att äta.
 • Tvåornas kör på Malmö Live den 7/5 kl 17.30.
 • Cirkus den 14/5 kl 10.30-11.10. Buss dit ca kl 10.00, hem ca kl 11.20.
 • Miljötemadag den 16/5
 • Spela upp teatern "I Astrid Lindgrens värld" i Mazettihuset den 21/5 på fm. Buss hämtar ca kl 08.10 på skolan. Vi är tillbaka ca kl 11.45 då vi äter lunch.
 • Hälsodag den 23/5
 • Vårfest på em den 23/5
 • Skolavslutning den 14/6.


 • På matematiklektionerna jobbar vi med uppställning av tal, addition och subtraktion.
 • I No arbetar vi med rymden.
 • I svenska arbetar vi med läsförståelse och med att skriva berättande texter.
 • I engelskan jobbar vi med färger, siffror, namn på kroppsdelar , djurnamn...
Skolans "Plan mot kränkande behandling" på vår hemsida:
http://mellanheden.skola.malmo.se

Frånvaroanmälan gör på skola24
 tel:0505-777000         Frånvaron ska anmälas varje dag barnet är sjukt. 

Vårterminen 2019
7/1 Planeringsdag för skola och fritids. 
Skolan är stängd.
8/1 Planeringsdag för lärarna. Fritids 
är öppet som vanligt.
9/1 Skolstart. Det är en vanlig skoldag.
24/1 Studiedag. Fritids är öppet. 
24/4 Studiedag. Fritids är öppet. 
14/6 Skolavslutning.
17/6 Planeringsdag för skola och fritids. Skolan är stängd. 


ĉ
50.docx
(14k)
Agneta Borgström,
21 dec. 2017 04:56