Välkommen till klass 2B!

Klasslärare: Ann-Christin Nilsson  ann-christin.nilsson@malmo.se
Lärare i idrott:Hamid Kazemzadeh  hamid.kazemzadeh@malmo.se
Lärare i musik: Olof Jennfors   olof.jennfors@malmo.se
Lärare i miljökunskap: Hanna Gröhn  hannamargareta.grohn@malmo.se


  • På matematiklektionerna jobbar vi just nu med multiplikation och kommer därefter att titta lite på division (med lägre tal).
  • I So fortsätter vi att arbeta med forntiden ett tag till. Därefter kommer vi att arbeta med religion (kristendom, judendom och islam).
  • I svenska arbetar vi med verb, läsförståelse och med att skriva återberättande texter.
  • I engelskan jobbar vi med färger, siffror, namn på kroppsdelar , djurnamn...
Skolans "Plan mot kränkande behandling" på vår hemsida:
http://mellanheden.skola.malmo.se

Frånvaroanmälan gör på skola24
 tel:0505-777000         Frånvaron ska anmälas varje dag barnet är sjukt. 

Vårterminen 2019
7/1 Planeringsdag för skola och fritids. 
Skolan är stängd.
8/1 Planeringsdag för lärarna. Fritids 
är öppet som vanligt.
9/1 Skolstart. Det är en vanlig skoldag.
24/1 Studiedag. Fritids är öppet. 
24/4 Studiedag. Fritids är öppet. 
14/6 Skolavslutning.
17/6 Planeringsdag för skola och fritids. Skolan är stängd. 


ĉ
50.docx
(14k)
Agneta Borgström,
21 dec. 2017 04:56