Välkommen till klass 2B!

Klasslärare: Ann-Christin Nilsson  ann-christin.nilsson@malmo.se
Lärare i idrott:Hamid Kazemzadeh  hamid.kazemzadeh@malmo.se
Lärare i musik: Olof Jennfors   olof.jennfors@malmo.se
Lärare i miljökunskap: Hanna Gröhn  hannamargareta.grohn@malmo.seTorsdag den 28/2 är det Hälsodag på skolan. Vi kommer att ses i klassrummet och barnen blir indelade i sex grupper. De får sedan vara med om olika aktiviteter under förmiddagen. Vi äter lunch 11.30. Efter lunch är det utvärdering i klassrummet. Ingen idrott denna dag. 


  • På matematiklektionerna jobbar vi med geometriska objekt, hela hundratal 0-1000, addition och subtraktion 0-1000. Barnen har fått en ny mattebok, (Koll på matematik 2B).
  • I So arbetar vi med religion, kristendom, judendom och islam.
  • I svenska arbetar vi med substantiv, läsförståelse och med att skriva återberättande texter.
  • I engelskan jobbar vi med färger, siffror, namn på kroppsdelar , djurnamn...
Skolans "Plan mot kränkande behandling" på vår hemsida:
http://mellanheden.skola.malmo.se

Frånvaroanmälan gör på skola24
 tel:0505-777000         Frånvaron ska anmälas varje dag barnet är sjukt. 

Vårterminen 2019
7/1 Planeringsdag för skola och fritids. 
Skolan är stängd.
8/1 Planeringsdag för lärarna. Fritids 
är öppet som vanligt.
9/1 Skolstart. Det är en vanlig skoldag.
24/1 Studiedag. Fritids är öppet. 
24/4 Studiedag. Fritids är öppet. 
14/6 Skolavslutning.
17/6 Planeringsdag för skola och fritids. Skolan är stängd. 


ĉ
50.docx
(14k)
Agneta Borgström,
21 dec. 2017 04:56