Skolans "Plan mot kränkande behandling" finns nu på vår hemsida:

                                                   http://mellanheden.skola.malmo.se/

 Frånvaroanmälan görs på skola24                                                                                                                                                         
tel: 0515-777 000
Frånvaron ska anmälas varje dag barnet är sjukt.
Välkommen till klass 1A

Klasslärare: Agneta Borgström agnetha.borgstrom@malmo.se
Lärare i idrott: Caroline Östling caroline.ostling@malmo.se
Lärare i musik: Branislava Jovic  branislava.jovic@malmo.se
Lärare i bild och drama: Marisa Rayo maria.rayocabrera@malmo.se

 
Sv - Vi har läst olika slags texter och pratat om dem. Vi har lyssnat på texterna, läst dem tillsammans och läst dem tyst. Vi har arbetat med texterna och bland annat skrivit frågor till styckena. Vi har arbetat med ord som är verb. 

Engelska: Denna veckan har vi haft fokus på att arbeta klart i våra böcker. 

Ma; Vi har löst matteproblem med att dela upp kuber på olika sätt. Vi har lekt leken "Akta dig för tian" och spelat ett strategispel i matteboken. Vi har gjort mattediagnos. Sen har klassen flitigt arbetat klart i sina matteböcker. 

No:  Vi har  pratat, läst och sett på film om regnbågar.

So:  Vi har läst om konstnären Edgar Degas. Vi har pratat om olika högtider i Sverige och sett på film från färgfesten Holi i Indien. 


ć
Agneta Borgström,
14 sep. 2017 10:00
ĉ
Agneta Borgström,
28 aug. 2017 07:34
Ċ
Agneta Borgström,
20 nov. 2017 05:03
ĉ
Agneta Borgström,
14 sep. 2017 10:14
ĉ
Agneta Borgström,
1 sep. 2017 05:23
ĉ
Agneta Borgström,
7 sep. 2017 05:19
ĉ
Agneta Borgström,
14 sep. 2017 10:15
ĉ
Agneta Borgström,
21 sep. 2017 23:00
ĉ
Agneta Borgström,
28 sep. 2017 07:35
ĉ
Agneta Borgström,
13 okt. 2017 08:17
ĉ
Agneta Borgström,
18 okt. 2017 05:28
ĉ
Agneta Borgström,
21 dec. 2017 04:47