Onsdag den 24/10 lyssnar vi på Musikhögskolan flyger - i musiksalen 10.00. De blivande musiklärarna fick verkligen med sig eleverna och oss lärare. Vi fick lyssna och dansa till rock, jazz, disco och poplåtar. 

Hälsodag den 8/11 - se informationen bland filerna längre ner på sidan. 

Mellanhedsskolans trivselregler - lämna in intyget måndag den 22/10.

Den medicinska elevhälsan erbjuder eleverna i år 2 ett hälsobesök hos skolsköterskan. Besöket innebär en uppföljning av tillväxten samt synkontroll. Tiden för besöket kommer att ske under skoltid och i samråd med den pedagogiska verksamheten. Jag planerar att börja med hälsobesöken under vecka 47 i klass 2A.

 

Hör gärna av er om ni undrar något inför detta besök.

 

Vänligen

Kristina Rodian

Skolsköterska

0731-467448

kristina.rodian@malmo.seSkolsamrådsmöte för klassföräldrar tis den 13 nov, kl 18-19:30.
En mer detaljerad inbjudan kommer...

   
Grundskolan har studiedag den 18 oktober och den 14 november (fritids har öppet som vanligt). 


Skolans "Plan mot kränkande behandling" finns  på vår hemsida:

                                                   http://mellanheden.skola.malmo.se/

 Frånvaroanmälan görs på skola24                                                                                                                                                         
tel: 0515-777 000
Frånvaron ska anmälas varje dag barnet är sjukt.


Matteläxa - torsdagar
Läsläxa - fredagar


Välkommen till klass 2A

Klasslärare: Agneta Borgström agnetha.borgstrom@malmo.se
Lärare i idrott: Caroline Östling caroline.ostling@malmo.se
Lärare i musik: Olof Jennfors  olof.jennfors@malmo.se
Lärare i bild och drama: Marisa Rayo maria.rayocabrera@malmo.se

 
Sv: Vi har arbetat med motsatsord, läsförståelse och att jämföra vår skola med skolor i andra länder utifrån olika texter. Eleverna har fått tolka och koppla ihop meningar och bilder samt berätta för kompisarna hur de har tänkt. 

Engelska: Vi har arbetat med ord för olika frukter.

Ma ;Eleverna har fått ställa miniklockor på olika tider. Vi har tränat på fem, tio, kvart och tjugo minuter över/i. Vi har pratat, tittat och ritat ut minut/timvisare. Eleverna har förutom att ställa in klockor på olika tider även ritat på sina miniwhiteboards och visat minutvisarens olika lägen med armarna. Vi har arbetat med klockan  i matteboken och även gjort en diagnos. 

No:  Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven berättar om några av människans kroppsdelar och sinnen,

och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa. Eleverna har skrivit utifrån kunskapskraven i Google Classroom.

Vi har pratat, ritat och skrivit om vad kroppen behöver för att må bra, t ex sova, röra på sig, mat och att ha vänner. Eleverna har arbetat med sina q-levahäften som de nu har fått ta hem. Titta gärna i dem tillsammans med ditt barn.Vi har haft experiment tillsammans med de andra klasserna då vi har arbetat med känsel och  lukt samt bilduppgifter. Eleverna har fått svara på frågor med flervalsalternativ på sina datorer. Dessa rättade de själva och fick då reda på svar på eventuella fel. Sedan kunde de  göra om testet med nya frågor. 
So: 

Musik: Kolla in Olofs musiksida. Där hittar ni texter, youtubeklipp och annat som vi gör på musiken. Länk till Olofs musiksida. https://sites.google.com/a/skola.malmo.se/olofs-musiksida-18-19/

ĉ
2A.docx
(15k)
Agneta Borgström,
14 aug. 2018 07:25
ć
Agneta Borgström,
14 sep. 2017 10:00
ć
Agneta Borgström,
11 sep. 2018 11:19
Ċ
Agneta Borgström,
17 okt. 2018 23:17
Ċ
Agneta Borgström,
20 nov. 2017 05:03
Ċ
Agneta Borgström,
19 okt. 2018 04:04
Ċ
Agneta Borgström,
19 okt. 2018 04:05
Ċ
Agneta Borgström,
11 sep. 2018 22:52
Ċ
Agneta Borgström,
11 sep. 2018 22:54