Onsdag den 23/5 är det Mellanhedsruset. Kom ombytta och medtag vattenflaska. Vi samlas i klassrummet och går ut på skolan 8.40 för uppvärmning. Det finns ingen möjlighet att duscha. Efter rasten är det lektioner enligt schema. 

Torsdag den 24/5 är det studiedag.

Du som har tid, lust och möjlighet att komma till skolan och berätta om ditt yrke får gärna komma till oss. 


Skolans "Plan mot kränkande behandling" finns nu på vår hemsida:
                                                   http://mellanheden.skola.malmo.se/

 Frånvaroanmälan görs på skola24                                                                                                                                                         
tel: 0515-777 000
Frånvaron ska anmälas varje dag barnet är sjukt.

Veckorna 18-21 är Jennifer Oldby lärarstudent hos oss.


Välkommen till klass 1A

Klasslärare: Agneta Borgström agnetha.borgstrom@malmo.se
Lärare i idrott: Caroline Östling caroline.ostling@malmo.se
Lärare i musik: Branislava Jovic  branislava.jovic@malmo.se
Lärare i bild och drama: Marisa Rayo maria.rayocabrera@malmo.se

 Läxor vecka 21:
Matteläxa:Sidorna 30-31
Läsläxa torsdag: kapitel 24

 "Elev Bingel"   Skolkod 8871  Alla elever har ett nummer och ett lösenord. 

Sv - Vi har läst en  berättelse i svenskboken och tittat på mönstret i den. Sen har vi tillsammans skrivit platser som vi har beskrivit. Vi har skrivit en gemensam berättelse. Därefter har eleverna själva valt platser som de har beskrivit. Dessa har de sedan skrivit en berättelse om på sina datorer. Vi har arbetat med vad en annons är och läst en annons tillsammans. 

Engelska: Jennifer har läst en annan engelsk bok om en familj. Denna har bearbetats genom att barnen har hållit upp bilder och sagt ord ur boken. 

Ma; Vi har mätt olika saker och arbetat med okända tal. Vi har även haft en mattediagnos. Vi kommer att fortsätta att arbeta med likheter och att mäta olika föremål. 

No: Vi har planterat solrosfrön under olika förutsättningar. I en burk får fröet allt det behöver och i de andra burkarna utesluter vi olika saker - jord, ljus, vatten, värme. Vi följer våra odlingar varje dag. 

So:  Eleverna har skrivit om sina drömyrken på sina datorer. 


ć
Agneta Borgström,
14 sep. 2017 10:00
ĉ
Agneta Borgström,
28 aug. 2017 07:34
Ċ
Agneta Borgström,
20 nov. 2017 05:03
ĉ
Agneta Borgström,
14 sep. 2017 10:14
ĉ
Agneta Borgström,
1 sep. 2017 05:23
ĉ
Agneta Borgström,
7 sep. 2017 05:19
ĉ
Agneta Borgström,
14 sep. 2017 10:15
ĉ
Agneta Borgström,
21 sep. 2017 23:00
ĉ
Agneta Borgström,
28 sep. 2017 07:35
ĉ
Agneta Borgström,
13 okt. 2017 08:17
ĉ
Agneta Borgström,
18 okt. 2017 05:28
ĉ
Agneta Borgström,
21 dec. 2017 04:47