Skolans "Plan mot kränkande behandling" finns  på vår hemsida:

                                                   http://mellanheden.skola.malmo.se/

 Frånvaroanmälan görs på skola24                                                                                                                                                         
tel: 0515-777 000
Frånvaron ska anmälas varje dag barnet är sjukt.

Länk till Olofs musiksida. https://sites.google.com/a/skola.malmo.se/olofs-musiksida-18-19/

Matteläxa - torsdagar
Läsläxa - fredagar


Välkommen till klass 2A

Klasslärare: Agneta Borgström agnetha.borgstrom@malmo.se
Lärare i idrott: Caroline Östling caroline.ostling@malmo.se
Lärare i musik: Olof Jennfors  olof.jennfors@malmo.se
Lärare i bild och drama: Marisa Rayo maria.rayocabrera@malmo.se

 
Sv: Vi har läst olika slags texter och tränat läsförståelse genom att prata om texten och svara på frågor om texten. Vi har tränat på att skriva frågor till meningar. 

Engelska: Vi har arbetat i våra engelskböcker. 

Ma;Vi har repeterat dubbelt och hälften och arbetat med uppgifter där vi drar nytta av dubbelt och hälften, 6+6=12, 12-6=6. När jag kan detta är det lättare att räkna ut 6+7 och 11-6 samt 13-6. Vi har arbetat med problemlösningsuppgifter. Alla har fått ett häfte i vilket de har tränat på ental och tiotal. En av uppgifterna var lite klurig. Den har vi gått igenom med hjälp av hundrarutan på vår smartboard. Alla har fått skriva ett tvåsiffrigt tal på sina miniwhiteboards. De fick sedan ringa in tiotalssiffran och skriva värdet av den. Det är viktigt att veta att t ex 64 = 60+4. Vi har spelat ett tärningsspel parvis där eleverna skulle bestämma om de skulle använda siffran som tiotal eller ental. De skulle slå minst sju gånger och komma närmast 100. Kom man över 100 förlorade man. 

No:  Uppstart av tema Kroppen gemensamt med de andra tvåorna. Vi lärare spelade en liten teater för eleverna och sedan sjöng vi olika kroppssånger. Eleverna har skrivit vad de vet om kroppen, vad de vill lära sig mer om samt hur de vill arbeta inom tema kroppen.  

So: 
ĉ
2A.docx
(15k)
Agneta Borgström,
14 aug. 2018 07:25
ć
Agneta Borgström,
14 sep. 2017 10:00
ć
Agneta Borgström,
11 sep. 2018 11:19
ĉ
Agneta Borgström,
28 aug. 2017 07:34
Ċ
Agneta Borgström,
20 nov. 2017 05:03
ĉ
Agneta Borgström,
14 sep. 2017 10:14
ĉ
Agneta Borgström,
1 sep. 2017 05:23
ĉ
Agneta Borgström,
7 sep. 2017 05:19
ĉ
Agneta Borgström,
14 sep. 2017 10:15
ĉ
Agneta Borgström,
21 sep. 2017 23:00
ĉ
Agneta Borgström,
28 sep. 2017 07:35
ĉ
Agneta Borgström,
13 okt. 2017 08:17
ĉ
Agneta Borgström,
18 okt. 2017 05:28
ĉ
Agneta Borgström,
21 dec. 2017 04:47
Ċ
Agneta Borgström,
11 sep. 2018 22:52
Ċ
Agneta Borgström,
11 sep. 2018 22:54