https://www.youtube.com/playlist?list=PLHvORFLRzxr3_zcFe6e8VqGS2WhZ1tGPz  Filmerna till Tvåornas kör låtarna. texterna finns bland filerna längre ner på sidan. 

Vaccineringen för 2A blir den 23/1-19 hälsar skolsköterskan. De föräldrar som önskar vara med ska komma 8.10 så vaccineras de barnen först.

Tisdag den 15/1 börjar grupp 2 med slöjd i fritidsrummet 10-11 med slöjdläraren Anna Hinton. Grupperna får sedan slöjd varannan vecka terminen ut. 

Torsdag den 17/1  kommer Nanna och berättar om Minibladet för klassen på eftermiddagen. 

Fredag den 18/1 och 25/1 kommer arkeologen Thomas Pettersson på besök till vår klass. Han kommer bl a att besvara elevernas frågor samt visa föremål han hittat vid arkeologiska utgrävningar. Fredag den 8/2 besöker vi honom på Malmöhus museum. 

Vårterminen 2019
7/1 Planeringsdag för skola och fritids. 
Skolan är stängd.
8/1 Planeringsdag för lärarna. Fritids 
är öppet som vanligt.
9/1 Skolstart. Det är en vanlig skoldag.
24/1 Studiedag. Fritids är öppet. 
24/4 Studiedag. Fritids är öppet. 
14/6 Skolavslutning.
17/6 Planeringsdag för 
skola och fritids. Skolan är stängd.


Skolans "Plan mot kränkande behandling" finns  på vår hemsida:
                                                   http://mellanheden.skola.malmo.se/

 Frånvaroanmälan görs på skola24                                                                                                                                                         
tel: 0515-777 000
Frånvaron ska anmälas varje dag barnet är sjukt.


Vecka 4Matteläxa - torsdag - matteläxa 12
Läsläxa - fredag läsläxa kapitel 15


Välkommen till klass 2A

Klasslärare: Agneta Borgström agnetha.borgstrom@malmo.se
Lärare i idrott: Hamid Kazemzadeh hamid.kazemzadeh@malmo.se
Lärare i musik: Olof Jennfors  olof.jennfors@malmo.se
Lärare i miljökunskap: Hanna Gröhn hannamargareta.grohn@malmo.se

Sv: Vi har lyssnat på och läst en saga tillsammans. Eleverna har läst texten tyst och ringat in alla verb i texten. Detta gick vi sen igenom och gjorde gemensamt. Eleverna har svarat på frågor till texten. Vi har tittat på dialogen i sagan och lärt oss hur man gör när man skriver en dialog. Under en lektion fick alla titta på minibladets olika delar på sina cromebooks. Journalisten Nanna besökte oss och berättade vad man ska tänka på när man skriver en artikel för att få läsaren intresserad av den. Hon visade också vad man hitta på Minibladets digitala sidor. Vi har sjungit några av sångerna till tvåornas kör. Vi har gått igenom miniversionen av Likabehandlingsplanen som var veckans läsläxa. Eleverna har diskuterat frågorna i planen och deras svar skickar jag sedan till ledningsgruppen på skolan. 
 
Engelska: Vi har arbetat med siffror och räknat 1-20 och 20-1 samt arbetat i arbetsböckerna. Vi har sjungit sånger och översatt dem. 

Ma ;Vi har vikt och klippt ut sextondelar som vi sedan har spelat spel med tillsammans med delarna vi vek och klippte ut förra veckan. Vi har även vikt tredjedelar. Eleverna har skrivit vad de kan om tal i bråkform och arbetat på sina miniwhiteboards. Vi har jämfört olika bråk med varandra 
t ex 1/12 och 1/10. Ju fler som delar desto mindre del får man. För att förstå storleken av bråk har eleverna även spelat pizzaspelet.   Klassen har också arbetat i sina matteböcker med tal i bråkform. 

No: 

So:Vi har läst i so-boken om kristendom. Vi har läst och sett filmer som beskriver berättelser ur gamla testamentet. Jag har läst olika skapelseberättelser.  Thomas har besökt vår klass en förmiddag. Han visade ett bildspel och pratade om forntiden och hur arkeologer arbetar. Sedan fick eleverna gruppvis olika forntida föremål som de fick fundera kring, ålder, material, användningsområde. Detta fick de sedan redovisa för varandra. 

Musik: Kolla in Olofs musiksida. Där hittar ni texter, youtubeklipp och annat som vi gör på musiken. Länk till Olofs musiksida. https://sites.google.com/a/skola.malmo.se/olofs-musiksida-18-19/

ĉ
2A.docx
(15k)
Agneta Borgström,
14 aug. 2018 07:25
ć
Agneta Borgström,
14 sep. 2017 10:00
ć
Agneta Borgström,
11 sep. 2018 11:19
Ċ
Agneta Borgström,
17 okt. 2018 23:17
Ċ
Agneta Borgström,
8 jan. 2019 06:52
Ċ
Agneta Borgström,
19 okt. 2018 04:04
Ċ
Agneta Borgström,
19 okt. 2018 04:05
Ċ
Agneta Borgström,
12 jan. 2019 08:34
Ċ
Agneta Borgström,
11 sep. 2018 22:52
ĉ
Agneta Borgström,
11 jan. 2019 04:31
Ċ
Agneta Borgström,
11 sep. 2018 22:54
ĉ
Agneta Borgström,
29 nov. 2018 05:49