Välkommen till klass 5B
Mobilförbud på skolan. 
Ledningen har beslutat att det ska vara mobilförbud på skolan från och med skolstarten vårterminen -16. Även detta utskick finns att läsa längst ner på sidan. 
VECKA 39

Matematik: Fortsatt arbete med uträkning av omkrets, area och skala. Veckans planering finns på Google Classroom Matematik och längst ner på klasssidan. 

Svenska:  Läsningen är i full gång, fyll i protokollet. Vi lyssnar på sr.se samt svarar på frågor. Att kunna motivera sitt svar kan vara svårt att förstå, det jobbar vi vidare med samt en ny ordklass. 

Engelska: Vi skriver dikter på engelska, gör uppdrag på engelska och tränar förmågorna tala och lyssna.
Denna och nästa vecka är läxan att göra så många olika uppdrag som man kan och skriva kort om dem. Uppdragen finns på Google Classroom English.

So: Grupparbete om egna partier. Läxa till den 27/9, s-94- 97. Eleverna får en kopia på SO-provet 27/9 så att även ni föräldrar kan ta del av provet.

No: Grupparbetet i biologi är i gång. På classroom ligger bedömningsmaterial samt tillvägagångssätt. Redovisning och bedömningstillfälle är den 25/9.

Bild: Redovisning av sin planering nu på måndag den 17/9. Fortsatta arbetet med illustratör fortsätter efter det. Personal:
Ma: Lennie Stranne
En: 
Veronica Johansson
SO: 
Heléne Wedbäck Månsson
Sv, No, Bl: Nina Warngård
Id: 
Henrik Kronholm
Sl (textil): Nadine Perriere Jensunger
Sl (trä & metall): Mari Håkansson
Mu: Branislava Jovic

Mailadresser:
lennie.stranne@malmo.se
veronica.johansson2@malmo.se
nina.warngard@malmo.se
henrik.kronholm@malmo.se
helene.wedback-mansson@malmo.se
nadine.perriere-jensunger@malmo.se
branislava.jovic@malmo.se


Aktuellt

Måndag 24/9
P.g.a. föreläsning för skolans lärare avslutas skoldagen efter att vi ätit lunch. Barnen går då till fritids eller hem.

Onsdag 26/9
STÄNGDAG skola och fritids.
Ċ
MHGR Admin,
28 dec. 2015 10:31
Ċ
Lennie Stranne,
23 sep. 2018 22:42
Ċ
Lennie Stranne,
16 nov. 2017 06:55
Ċ
Lennie Stranne,
17 aug. 2018 04:44