Välkommen till klass 4B
Mobilförbud på skolan. 
Ledningen har beslutat att det ska vara mobilförbud på skolan från och med skolstarten vårterminen -16. Även detta utskick finns att läsa längst ner på sidan. Klass 4BVecka 12

Matematik
Se planering längst ner bland dokument. 

Svenska 
Denna veckan slutför eleverna sina presentationer inför utvecklingssamtalen. Vi hinner förhoppningsvis också börja med gruppträningen, där eleverna fått välja mellan skrivstil, stavning, högläsning, skriva skämt och läsförståelse. 

Engelska
Vi arbetar  med att beskriva en vanlig dag på engelska med hjälp av kapitel 9, "Kate´s day". Vi ska även läsa egna kapitelböcker på engelska och se ett avsnitt av "Max´s movie". 

NO
Vi arbetar vidare med krafter och rörelser inom fysiken. 

SO
Redovisningar av grupparbeten på fredag.  

Bild
Göra klart samt påskkort.
Personal:
Ma, NO: Lennie Stranne
En: 
Veronica Johansson
Bl, SO: 
Heléne Wedbäck Månsson
Id: 
Henrik Kronholm
Sl (textil): Nadine Perriere Jensunger
Sl (trä & metall): Tintin Jensunger
Mu: Branislava Jovic
Sv: Olof Jennfors

Mailadresser:
lennie.stranne@malmo.se
veronica.johansson2@malmo.se
henrik.kronholm@malmo.se
helene.wedback-mansson@malmo.se
nadine.perriere-jensunger@malmo.se
tintin.jensunger@malmo.se
branislava.jovic@malmo.se
olof.jennfors@malmo.se


Nåt nytt?


Påsklov 26 mars- 2 april

Läxhjälp tisdagar kl. 14.45

Ċ
MHGR Admin,
28 dec. 2015 10:31
ĉ
Lennie Stranne,
15 mars 2018 10:45
Ċ
Lennie Stranne,
16 nov. 2017 06:55
Ċ
MHGR Admin,
21 aug. 2017 07:23