Välkommen till klass 5A


Nåt nytt?
Schema finns längst ned på klassidan. Det kan dock bli vissa förändringar under terminen men då får ni hem nya. 


Mobilförbud på skolan. 
Ledningen har beslutat att det ska vara mobilförbud på skolan från och med skolstarten vårterminen -16. Även detta utskick finns att läsa längst ner på sidan. VECKA 46

Matematik: Nu övar vi på decimaltal; heltal, tiondelar och hundradelar. 

Svenska:   Arbete med j-ljudet s.14-17.   

Engelska: Fortsatt grammatikfokus, nu oregelbundna verb samt frågor med did. Vi läser och dramatiserar "Little Red Riding Hood" som vi även ska skriva om till vår egen. Läxan oregelbundna verb utifrån sagan finns på www.glosor.eu och sagan får eleverna i stencilform. Klipp "Little Red Riding Hood" samt uppgifter med oregelbundna verb på Classroom.


So: Fortsatt arbete med Norden.  
Läxförhör på Nordens kartor 16/11 kopia s.1,Nordens geografi.

No: Människans inre organ, fortplantning och sexualitet. 

Bild: v.45 är den sista veckan vi arbetar med illustratörer, därefter sker det redovisningar och man får en bedömning. 


Personal:
Ma: Lennie Stranne
Eng: Veronica Johansson
Sv, SO: Heléne Wedbäck Månsson
Id: Henrik Kronholm
NO: Eva-Lotta Björnsdotter-Linde
Bild: Nina Warngård
Sl (textil): Nadine Perriere Jensunger
Sl (trä & metall): Mari Håkansson
Mu: Branislava Jovic


Mailadresser:
lennie.stranne@malmo.se
veronica.johansson2@malmo.se
helene.wedback-mansson@malmo.se
nina.warngard@malmo.se
henrik.kronholm@malmo.se
eva.bjornsdotter-linde@malmo.se
nadine.perriere-jensunger@malmo.se
branislava.jovic@malmo.se

Aktuellt 
 
STUDIEDAG
Onsdag 14/11
Fritids har öppet som vanligt.
 

Skolsamrådsmöte
13 november kl 18-19:30

Ċ
Leandro Mendez MHGR,
14 maj 2018 22:12
Ċ
Lennie Stranne,
23 okt. 2018 07:25
Ċ
Lennie Stranne,
16 nov. 2017 06:54
Ċ
Lennie Stranne,
17 aug. 2018 04:43