Välkommen till klass 6C 

Svenska

NO 

SO  

Engelska


HemkunskapInläsningstjänst
På inläsningstjänst hittar du de flesta av våra läromedel inlästa. 

Logga in på inlasningstjanst.se

Du loggar in med din skolmejladress;
utb-------@skola.malmo.se


Skolbibliotek

Måndag:   12:15-13:00
Tisdag:      10:30-11:20
Onsdag      8:30-9:30
Torsdag     8:30-9:30
Fredag       12:00-12:45

Elevrådsrepresentanter:
David - ordinarie
William - suppleant

Elever slutar kl. 12.30, den 24/9
På måndag 24/9 får eleverna gå hem efter lunch kl. 12.30 då lärarna på skolan har utbildning. 


Nationella prov läsåret 2018/2019
Hösttermin
v.45-50 muntliga prov i svenska, engelska och matematik
Vårtermin
v. 6 tisdag och torsdag skriftliga prov i svenska
v. 15 måndag och onsdag skriftliga prov i engelska
v. 19 måndag och onsdag skriftliga prov i matematik

Svenska 

Argumenterande text och adjektiv

Engelska

Verb, adjektiv, argumentering och läsförståelse

SO 

Demokrati, politik och valet 2018

Arbete med uppgiften ett eget parti.

Skolans val (SKV)

Formulerar mål till elevens val.

Mentorsmöte

Matematik

Arbetsområde: Procent och sannolikhet

Vecka 39: 

Matteborgen 6A   

Diagnos 2

individuell planering


NO/Teknik

Nu ska du få lära dig hur din kropp är uppbyggd  och hur den fungerar.

Kroppens olika delar kallas organ och nu ska du få bekanta dig med hjärtat och blodet, luftens väg, matens väg, levern och njurarna, nervsystemet och hjärnan.

Vecka 38-39:

Fördjupningsarbete lämnas in 21/9 och redovisas muntligt under vecka 39.

NO-prov 28/9, Biologiboken s. 28-57.


Programmering - Scratch 

För att kunna spara i scratch måste man ha ett konto. Detta skapar barnen tillsammans med en förälder på scratch hemsida som du hittar HÄR  

Skola24

Vid sjukanmälan och annan frånvaro, ring 0515-77 70 00 varje frånvarodag. Vid frånvaro del av dag eller komplettering av information, ring 040-34 65 85.

Likabehandlingsplanen
Miniversionen av vår Likabehandlingsplan 2017-2018 finns som ett dokument längs ned på klassidan.

Läxhjälp

Regler och rutiner

 

Mellanhedens fritidsblogg hittar du här


 Ma/NO/SO: 
marie.hillvik@malmo.se
En/SO/Sv: 
anna.gregerstedt@malmo.se
IDH: 
henrik.kronholm@malmo.se
MU: 
branislava.jovic@malmo.se
SL/bild: 
nadine.perriere-jensunger@malmo.se
Språkvalslärare: 
julieta.torrillas-billberg@malmo.se
sara.johansson9@malmo.se sara.nilsson9@malmo.se
suzanna.borg@malmo.se
Ċ
Marie Hillvik,
22 dec. 2017 05:29
ĉ
Marie Hillvik,
23 nov. 2017 11:12
ĉ
Marie Hillvik,
9 jan. 2018 23:55