Välkommen till klass 6C 

Svenska

NO 

SO  

Engelska


HemkunskapInläsningstjänst
På inläsningstjänst hittar du de flesta av våra läromedel inlästa. 

Logga in på inlasningstjanst.se

Du loggar in med din skolmejladress;
utb-------@skola.malmo.se


Skolbibliotek

Måndag:   12:15-13:00
Tisdag:      10:30-11:20
Onsdag      8:30-9:30
Torsdag     8:30-9:30
Fredag       12:00-12:45

Elevrådsrepresentanter:
William - ordinarie
Malek - suppleant
Hälsorådsrepresentanter:
Enis-ordinarie
Nicholas- suppleant

Språkval - prov
Franska 22 november
Tyska 29 november
Spanska 6 december

Skolsamrådsmöte  
Tisdag den 13/11, kl. 18-19.30. 
Alla klassrådsrepresentanter är välkomna.

Nationella prov läsåret 2018/2019
Hösttermin
v.45-50 muntliga prov i svenska, engelska och matematik
Vårtermin
v. 6 tisdag och torsdag skriftliga prov i svenska
v. 15 måndag och onsdag skriftliga prov i engelska
v. 19 måndag och onsdag skriftliga prov i matematik

Svenska 

Argumenterande text, faktatexter och boken "Hoppet", med tillhörande läsförståelse.

Engelska

Oregelbundna verb.

SO 

Nytt arbetsområde i historia: Stormaktsiden SamhällskunskapBara Vara Vanlig - en storyline om HBT, könsnormer och olika sexuell läggning.

Nyheter redovisas gruppvis på måndagar.

Skolans val (SKV) 

Formulerar mål till elevens val.

Mentorsmöte

Matematik

v.45-50 Nationella prov muntlig del

Arbetsområde: Koordinatsystem och lägesmått

Vecka 45-46:

Matteborgen 6A   

Borggården s. 100-109

Vecka 47

Diagnos 4 + individuell planering

NO/Teknik

Nytt arbetsområde i fysik: Energi och elektricitet

Programmering - Scratch 

För att kunna spara i scratch måste man ha ett konto. Detta skapar barnen tillsammans med en förälder på scratch hemsida som du hittar HÄR  

HKK

Ta alltid med datorn. Laddad och klar!

Vi ska skicka in bidrag till "Resterkocken" och det kräver stort engagemang (heja oss!), så därför flyttar vi fram läxförhöret till:

Läxförhör för grupp 1: 8/11

Läxförhör för grupp 2: 15/11

Dokumenten redskap och att värdera olika val

(Dokumenten delat i classroom).


Skola24

Vid sjukanmälan och annan frånvaro, ring 0515-77 70 00 varje frånvarodag. Vid frånvaro del av dag eller komplettering av information, ring 040-34 65 85.

Likabehandlingsplanen
Miniversionen av vår Likabehandlingsplan 2017-2018 finns som ett dokument längs ned på klassidan.

Läxhjälp

Regler och rutiner

 
 Ma/NO/SO: 
marie.hillvik@malmo.se
En/Sv: 
anna.gregerstedt@malmo.se
IDH: 
henrik.kronholm@malmo.se
HKK: 
camilla.jensen@malmo.se
Mu: 
branislava.jovic@malmo.se
SL/bild: 
nadine.perriere-jensunger@malmo.se
SL:
mari.hakansson@malmo.se
Spanska:
Ċ
Marie Hillvik,
22 dec. 2017 05:29
ĉ
Marie Hillvik,
23 nov. 2017 11:12
ĉ
Marie Hillvik,
9 jan. 2018 23:55