Välkommen till klass 6B

Svenska

NO/SO Tema

Engelska


Hemkunskap


Inläsningstjänst
På inläsningstjänst hittar du de flesta av våra läromedel inlästa. 

Logga in på inlasningstjanst.se

Du loggar in med din skolmejladress;
utb-------@skola.malmo.seSpråkval - prov
Franska 22 november
Tyska 29 november

Spanska 6 december

Skolsamrådsmöte  13/11, kl. 18-19.30

Det är studiedag den 14/10!

Nationella prov läsåret 2018/2019

Nationella prov i svenska 27 november
Hösttermin
v.45-50 muntliga prov i svenska, engelska och matematik
Vårtermin
v. 6 tisdag och torsdag skriftliga prov i svenska
v. 15 måndag och onsdag skriftliga prov i engelska
v. 19 måndag och onsdag skriftliga prov i matematik

Skola24

Vid sjukanmälan och annan frånvaro, ring 0515-77 70 00 varje frånvarodag. Vid frånvaro del av dag eller komplettering av information, ring 040-34 65 85.

Sv
Vi skriver faktatexter och argumenterande texter. Boken "Hoppet", med tillhörande läsförståelse.

SO 
Vi arbetar med "Det kriminella systemet", som just nu inbegriper artiklar om droger.

Eng
Oregelbundna verb och pjäser.

Matematik
Här får man mer info

NO/Teknik

Vecka: 45-46

Nytt arbetsområde i Fysik, Energi
Omprov i Bi, människan tisdag 13/11

Programmering - Scratch 

För att kunna spara i scratch måste man ha ett konto. Detta skapar barnen tillsammans med en förälder på scratch hemsida som du hittar HÄR  


HKK

Ta alltid med datorn. Laddad och klar!

Vi ska skicka in bidrag till "Resterkocken" och det kräver stort engagemang (heja oss!), så därför flyttar vi fram läxförhöret till:

Grupp 1: 21/11

Grupp 2: 28/11

Dokumentet finns delat i Classroom

"Redskap"

"Att värdera olika val och handlingar"


Bild

Idrott

Musik

Slöjd


Likabehandlingsplanen
Miniversionen av vår Likabehandlingsplan 2017-2018 finns som ett dokument längs ned på klassidan.IDH: 
henrik.kronholm@malmo.se
Mu: 
branislava.jovic@malmo.se
SL/bild: 
nadine.perriere-jensunger@malmo.se
SL:
mari.hakansson@malmo.se
Spanska:
NO: 
marie.hillvik@malmo.se
En/SO/Sv: 
anna.gregerstedt@malmo.se
HKK: 
Camilla.jensen@malmo.se
Ma: 
rolf.palmblad@malmo.se

 
Ċ
Agneta Borgström,
17 okt. 2016 08:03