Välkommen till klass 6B

Svenska

NO/SO Tema

Engelska


Hemkunskap


Inläsningstjänst
På inläsningstjänst hittar du de flesta av våra läromedel inlästa. 

Logga in på inlasningstjanst.se

Du loggar in med din skolmejladress;
utb-------@skola.malmo.seStudiedag den 18 oktober!

Skogens dagar
Vi åker på "Skogens dagar" kl. 09.00. Vi är tillbaka på skolan igen 14.00 och då slutar vi. 

Hemkunskapen
Ta med datorn till hemkunskapen!

Nationella prov läsåret 2018/2019
Hösttermin
v.45-50 muntliga prov i svenska, engelska och matematik
Vårtermin
v. 6 tisdag och torsdag skriftliga prov i svenska
v. 15 måndag och onsdag skriftliga prov i engelska
v. 19 måndag och onsdag skriftliga prov i matematik

Skola24

Vid sjukanmälan och annan frånvaro, ring 0515-77 70 00 varje frånvarodag. Vid frånvaro del av dag eller komplettering av information, ring 040-34 65 85.

Sv
Argumenterande text, adjektiv

SO 
Demokrati, politik och valet 2018

Eng
Verb, adjektiv, argumentering och läsförståelse

Matematik
Här får man mer info

NO/Teknik

Nu ska du få lära dig hur din kropp är uppbyggd  och hur den fungerar.

Kroppens olika delar kallas organ och nu ska du få bekanta dig med hjärtat och blodet, luftens väg, matens väg, levern och njurarna, nervsystemet och hjärnan.

Vecka 38-39:

Fördjupningsarbete lämnas in 21/9 och redovisas muntligt under vecka 39.

NO-prov 28/9, Biologiboken s. 28-57.


Programmering - Scratch 

För att kunna spara i scratch måste man ha ett konto. Detta skapar barnen tillsammans med en förälder på scratch hemsida som du hittar HÄR  


Hemkunskap

Bild

Idrott

Musik

Slöjd

 Mellanhedens fritidsblogg hittar du här
Mellanhedens fritidsblogg hittar du här

Likabehandlingsplanen
Miniversionen av vår Likabehandlingsplan 2017-2018 finns som ett dokument längs ned på klassidan.Språkvalslärare: 
julieta.torrillas-billberg@malmo.se
sara.johansson9@malmo.se sara.nilsson9@malmo.se
suzanna.borg@malmo.se
NO: marie.hillvik@malmo.se
En/SO/Sv: anna.gregerstedt@malmo.se
IDH: henrik.kronholm@malmo.se
MU: branislava.jovic@malmo.se
SL/bild: nadine.perriere-jensunger@malmo.se, mari.hakansson@malmo.se
HKK: Camilla.jensen@malmo.se
Ma: rolf.palmblad@malmo.se

 
Ċ
Agneta Borgström,
17 okt. 2016 08:03