Välkommen till klass 6A 

Språkval - prov

Franska 22 november
Tyska 29 november
Spanska 6 december

Föräldramöte se protokoll 

Nationella prov i svenska (muntligt) 
27 november

Nationella prov i engelska (muntligt) börjar ta ut elever i par fr o m fredag 16/11.


Nationella prov läsåret 2018/2019
Hösttermin
v.45-50 muntliga prov i svenska, engelska och matematik

Vårtermin
v. 6 tisdag och torsdag skriftliga prov i svenska
v. 15 måndag och onsdag skriftliga prov i engelska
v. 19 måndag och onsdag skriftliga prov i matematik


SO 

Demokrati, politik och valet 2018

Skolans val (SKV)

Samtal om mål framöver

Matematik 

Vecka 41 - 43 Geometri. För mer info se Matematiklänk. 


NO biologi

Vecka 41 - 43 sex och samlevnad.


HKK

Ta alltid med datorn. Laddad och klar!

Vi ska skicka in bidrag till "Resterkocken" och det kräver stort engagemang (heja oss!), så därför flyttar vi fram läxförhöret till:

Läxförhör grupp 1: 5/11

Läxförhör grupp 2: 12/11

Dokument har delats i classroom

"redskap"

"att värdera olika val"


Programmering - Scratch 

För att kunna spara i scratch måste man ha ett konto. Detta skapar barnen tillsammans med en förälder på scratch hemsida som du hittar HÄR  

Skola24

Vid sjukanmälan och annan frånvaro, ring 0515-77 70 00 varje frånvarodag. Vid frånvaro del av dag eller komplettering av information, ring 040-34 65 85.

Likabehandlingsplanen
Miniversionen av vår Likabehandlingsplan 2017-2018 finns som ett dokument längs ned på klassidan.

Läxhjälp

Regler och rutiner

 

Elevrådsrepresentanter:


Undervisande lärare.
Ma/NO: 
rolf.palmblad@malmo.se
SV/Eng/SO: 
linn.hornfalk@malmo.se
HKK: 
Camilla.jensen@malmo.se
IDH: 
henrik.kronholm@malmo.se
Mu: 
branislava.jovic@malmo.se
SL/bild: 
nadine.perriere-jensunger@malmo.se
SL:
mari.hakansson@malmo.se
Spanska:

Inläsningstjänst
På inläsningstjänst hittar du de flesta av våra läromedel inlästa. 

Logga in på inlasningstjanst.se

Du loggar in med din skolmejladress;
utb-------@skola.malmo.se