Välkommen till klass 5C


Mobilförbud på skolan. 
Ledningen har beslutat att det ska vara mobilförbud på skolan från och med skolstarten vårterminen -16. Även detta utskick finns att läsa längst ner på sidan. 
VECKA 46

Matematik: Nu övar vi på decimaltal; heltal, tiondelar och hundradelar. Diagnos 13/11.

Svenska:  Vi uppmärksammar barnboksveckan och läser lite extra samt påbörjar våra bokrecensioner (skriftlig- muntlig presentation 30/11). Vi fortsätter med språklära; en eller två konsonanter läxa till 13/11 och därefter påbörjar vi j-ljudet. Vi skriver klart vår hösttext.

Engelska:  Fortsatt grammatikfokus, nu oregelbundna verb samt frågor med did. Vi läser och dramatiserar "Little Red Riding Hood" som vi även ska skriva om till vår egen. Läxan oregelbundna verb utifrån sagan finns på www.glosor.eu och sagan får eleverna i stencilform. Klipp "Little Red Riding Hood" samt uppgifter med oregelbundna verb på Classroom.

So: Fortsatt arbete om Norden. 
Läxförhör på Nordens kartor den 16/11. Du ska kunna de geografiska objekt som finns med på kopian s.1.(Jag delar ut nya kopior till alla på tisdag.)  
   
No: Grupparbete om människans inre organ, redovisning tisdag 13/11.

Bild: v.45 är den sista veckan vi arbetar med illustratörer, därefter sker det redovisningar och bedömningar.  


Personal:
Ma: Lennie Stranne
SO: 
Heléne Wedbäck Månsson
Id: 
Henrik Kronholm
En, Sv,: Veronica Johansson
NO: Eva-Lotta Björnsdotter
Bild: Nina Warngård
Sl (textil): Nadine Perriere Jensunger
Sl (trä & metall):  Mari Håkansson
Mu: Branislava Jovic


Mailadresser:
veronica.johansson2@malmo.se
lennie.stranne@malmo.se
helene.wedback-mansson@malmo.se
henrik.kronholm@malmo.se
nina.warngard@malmo.se
eva.bjornsdotter-linde@malmo.se
nadine.perriere-jensunger@malmo.se
branislava.jovic@malmo.se


Aktuellt 

Studiedag
Onsdag 14/11 är det studiedag, fritids har öppet som vanligt.

LIVE CHAT OREGON
4 december kl. 16.00
(OBS: Samling 15.30!)

Skolsamrådsmöte
13 november kl 18-19:30

Ċ
Lennie Stranne,
28 dec. 2015 10:32
Ċ
Lennie Stranne,
23 okt. 2018 07:26
Ċ
Lennie Stranne,
16 nov. 2017 06:56
Ċ
Lennie Stranne,
17 aug. 2018 04:45