Välkommen till klass 5C


Mobilförbud på skolan. 
Ledningen har beslutat att det ska vara mobilförbud på skolan från och med skolstarten vårterminen -16. Även detta utskick finns att läsa längst ner på sidan. 
VECKA 4

Matematik: Arbete med division med minnessiffror och uppstart ekvationer. Veckoschema på Classroom.

Svenska: Tidningsarbete med Minibladet, göra enkäter och intervjuer. Språklära ordklasser. Självskattning och Google presentation inför utvecklingssamtal.

Engelska: Fortsatt fokus på att läsa och lyssna. Nästa vecka startar vi nytt skrivprojekt i grupp. 
Läxan under den kommande månaden är att försöka göra en utmaning på engelska varje dag, "30 days challenge" finns på Classroom samt som pdf här. Inlämning 14 februari.

So: Skriva klart texten om "Livet på landet". Läxa till fredag s. 16-21 i läroboken om kyrkan och livet i klostret. (Boken ska ligga i väskan tillgänglig i både skolan och för läxor.)  

No:  Fortsatt arbete med Befruktning/fortplantning, sex och samlevnad Bedömning 31 januari, biologiboken s.8-9+68-75 är läxa till 17/1

Bild: Vi gör namnfigurer. 


Personal:
Ma: Lennie Stranne
SO: 
Heléne Wedbäck Månsson
Id: 
Henrik Kronholm
En, Sv,: Veronica Johansson
NO: Eva-Lotta Björnsdotter
Bild: Nina Warngård
Sl (textil): Nadine Perriere Jensunger
Sl (trä & metall):  Mari Håkansson
Mu: Branislava Jovic


Mailadresser:
veronica.johansson2@malmo.se
lennie.stranne@malmo.se
helene.wedback-mansson@malmo.se
henrik.kronholm@malmo.se
nina.warngard@malmo.se
eva.bjornsdotter-linde@malmo.se
nadine.perriere-jensunger@malmo.se
branislava.jovic@malmo.se


Aktuellt 

Den 24/1 Studiedag
Fritids är öppet som vanligt. 

Den 29/1 Utflykt
Medeltidslektion på Malmö museum. Vi promenerar dit och efter besöket går vi till Ribban och grillar korv.  Skolan ordnar lunch, ta gärna med lite fika till förmiddagen. Varma kläder och bra skor!
Ċ
Veronica Johansson,
11 jan. 2019 02:50
Ċ
Lennie Stranne,
28 dec. 2015 10:32
Ċ
Nina Cecilia Warngård,
14 dec. 2018 03:42
Ċ
Lennie Stranne,
27 nov. 2018 00:43
Ċ
Lennie Stranne,
16 nov. 2017 06:56
Ċ
Veronica Johansson,
18 dec. 2018 02:01
Ċ
Lennie Stranne,
17 aug. 2018 04:45