Välkommen till klass 5C


Mobilförbud på skolan. 
Ledningen har beslutat att det ska vara mobilförbud på skolan från och med skolstarten vårterminen -16. Även detta utskick finns att läsa längst ner på sidan. 
VECKA 39

MatematikFortsatt arbete med uträkning av omkrets, area och skala. Veckans planering finns på Google Classroom Matematik och längst ner på klasssidan.

Svenska:  LÄSUTMANING! Vi läser minst 2 timmar/vecka hemma, läsjournal finns. Skriv även in antalet timmar i Google Classroom Svenska. 
I läsningens tecken fortsätter att arbeta med lässtrategier för olika sorters texter och arbetar i läsgrupper här i skolan. Vi skriver dikter utifrån våra nyvunna naturfilosofiska tankar. 

Engelska: Vi skriver dikter och presentationer av oss själva till våra nya vänner i Oregon.
Denna och nästa vecka är läxan att göra så många olika uppdrag som man kan och skriva kort om dem. Uppdragen finns på Google Classroom English.

So: Grupparbete egna partier. Läxa till 28/9, s-94-97 kopior. Eleverna har fått hem SO-provet för er att ta del av.

No: Naturfilosofiska idéer utifrån Storkakademien.

Bild: Arbete med illustratör/ bilderboksprojekt, glöm inte att ta med en barnbok hemifrån.


Personal:
Ma: Lennie Stranne
SO: 
Heléne Wedbäck Månsson
Id: 
Henrik Kronholm
En, Sv,: Veronica Johansson
NO: Eva-Lotta Björnsdotter
Bild: Nina Warngård
Sl (textil): Nadine Perriere Jensunger
Sl (trä & metall):  Mari Håkansson
Mu: Branislava Jovic


Mailadresser:
veronica.johansson2@malmo.se
lennie.stranne@malmo.se
helene.wedback-mansson@malmo.se
henrik.kronholm@malmo.se
nina.warngard@malmo.se
eva.bjornsdotter-linde@malmo.se
nadine.perriere-jensunger@malmo.se
branislava.jovic@malmo.se


Aktuellt 

Måndag 24/9
P.g.a. föreläsning för skolans lärare avslutas skoldagen efter att vi ätit lunch. Barnen går då till fritids eller hem.

Onsdag 26/9
STÄNGDAG skola och fritids.
Ċ
Lennie Stranne,
28 dec. 2015 10:32
Ċ
Lennie Stranne,
23 sep. 2018 22:44
Ċ
Lennie Stranne,
16 nov. 2017 06:56
Ċ
Lennie Stranne,
17 aug. 2018 04:45