Välkommen till klass 5C


Mobilförbud på skolan. 
Ledningen har beslutat att det ska vara mobilförbud på skolan från och med skolstarten vårterminen -16. Även detta utskick finns att läsa längst ner på sidan. 
VECKA 13

Matematik: Arbete med kapitel 9, veckoschema på Classroom. Provräkning kapitel 6-9 onsdag v.15.

Svenska:  Bedömning artikel på onsdag, kriterier ligger på Classroom. Läsa ut och presentera bok under vecka 14 (se Classroom) och glöm inte att lämna in läsjournal med 6 lästa timmar ifyllt. Deadline tidningen fredag vecka 14. 

Engelska: Vi arbetar klart med våra bilder och sammanfattningar av de skönlitterära böckerna. Den här veckan fokuserar vi på läs-och hörförståelse i våra kartläggningsböcker. Uppgift på Classroom i läxa.

So:  Vi går igenom proven i historia. Kul att många elever har lyckats bra! Eleverna arbetar i grupper med Vasatiden. "Sketna Gertrud och kung Magnus", högläsning. 
No:  Kemi och experiment

Bild: Arbete med en framtida "tidning" med kolkrita. Personal:
Ma: Lennie Stranne
SO: 
Heléne Wedbäck Månsson
Id: 
Henrik Kronholm
En, Sv,: Veronica Johansson
NO: Eva-Lotta Björnsdotter
Bild: Nina Warngård
Sl (textil): Nadine Perriere Jensunger
Sl (trä & metall):  Mari Håkansson
Mu: Branislava Jovic


Mailadresser:
veronica.johansson2@malmo.se
lennie.stranne@malmo.se
helene.wedback-mansson@malmo.se
henrik.kronholm@malmo.se
nina.warngard@malmo.se
eva.bjornsdotter-linde@malmo.se
nadine.perriere-jensunger@malmo.se
branislava.jovic@malmo.se


Aktuellt 

Onsdagen den 27 mars  
Lärarna kommer att delta i en föreläsning om ämnesdidaktik från 13:00 på Ribersborgsskolan.
Elever som är inskrivna på fritids får gå tidigare över till fritidshemmet. 
Övriga elever slutar efter lunch. 

Vecka 10-13 har vi lärarpraktikant Tomas Tonzar i klassen.

Tisdagen 7 maj vaccineras flickorna med sista dosen Gardasil.
Ċ
Veronica Johansson,
11 jan. 2019 02:50
Ċ
Lennie Stranne,
28 dec. 2015 10:32
Ċ
Nina Cecilia Warngård,
14 dec. 2018 03:42
Ċ
Lennie Stranne,
16 nov. 2017 06:56
Ċ
Lennie Stranne,
17 aug. 2018 04:45