Skolsköterska
Skolsköterska
Åsa Roxendal
073-146 74 48

asa.roxendal@malmo.se

Arbetstider:
Måndag - fredag                   
07.30 - 16.00


        Skolhälsovården kallas numera medicinsk elevhälsa.

        Dess främsta uppgift är att arbeta förebyggande med fokus på:

   • Elevernas kunskap om hälsosamma levnadsvanor
   • Elevernas tillväxt och utveckling
   • Vaccinationer enligt basprogrammet. 
   • Bistånd till elever och föräldrar som har behov av extra stöd
   • Medverkan i utredning av enskilda elever
   • Elevernas arbetsmiljö
   • Hälsoaspekter i det pedagogiska arbetet

        Elevhälsan är kostnadsfri och personalen har tystnadsplikt.

        Skolsköterskan är även med i skolans elevhälsoteam, trygghetsteam och krisgrupp.Bra att veta:
Barnvaccinationer. Läs här:
Detta erbjuds under din skoltid. Läs här:
Sjukvårdsupplysningen. Läs här:
Olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar. Läs här:
Giftinformationscentralen.
Läs här: