Skolhälsovården kallas numera medicinsk elevhälsa. Dess främsta uppgift är att arbeta förebyggande med fokus på:
  • Elevernas kunskap om hälsosamma levnadsvanor
  • Elevernas tillväxt och utveckling
  • Vaccinationer enligt basprogrammet
  • Bistår elever och föräldrar som har behov av extra stöd
  • Medverkan i utredning av enskilda elever
  • Elevernas arbetsmiljö
  • Hälsoaspekter i det pedagogiska arbetet
Elevhälsan är kostnadsfri och personalen har tystnadsplikt. Skolsköterskan är även med i skolans Elevhälsoteam, Hälsogrupp och Krisgrupp.


Bra att veta

Information om det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Information om vad elevhälsan erbjuder under elevens skoltid

Information om olycksfallsförsäkring för elever i skola och fritidshem