Hem‎ > ‎

Elevhälsan

Vårt elevhälsoteam består av skolsköterska, kurator, specialpedagoger i både grundskola och grundsärskola, rektor och biträdande rektorer. Vi samverkar med psykologer och skolläkare, men även vid behov med centralt resursteam.

Vi arbetar med att se till att barn, oavsett funktionsförmåga, har tillräckliga förutsättningar att uppfylla sina utbildningsmål. 

Stödjande insatser sker i samverkan med skolpersonal och föräldrar. Alla barn ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna individuella förutsättningar.

Skolsköterska
Kristina Rodian
073-146 74 48
Läs mer 
här:

Kurator
Petter Brage
E-post:
petter.brage@malmo.se
070-962 77 30
Läs mer
här:

Specialpedagog
Annki Persson Isaxon
E-post:
annki.p.isaxon@malmo.se
076 - 854 11 49

Specialpedagog
Gun Mitternacht
E-post:
gun.mitternacht@malmo.se
076 - 856 47 56Kontakt med grundsärskolans specialpedagoger se här: