Hem‎ > ‎

Elevhälsan

Vårt elevhälsoteam består av skolsköterska, kurator, specialpedagoger i grundskolan och grundsärskolan, rektor och biträdande rektorer. Vi samverkar med psykologer och skolläkare, men även vid behov med centralt resursteam.

Vi arbetar med att se till att barn, oavsett funktionsförmåga, har tillräckliga förutsättningar att uppfylla sina utbildningsmål. 

Stödjande insatser sker i samverkan med skolpersonal och föräldrar. Alla barn ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna individuella förutsättningar.

Skolsköterska
Åsa Roxendal
073-146 74 48
Läs mer här:

Kurator
Petter Brage
070-962 77 30
Läs mer här:

Specialpedagog

Annki Persson Isaxon
E-post: annki.p.isaxon@malmo.se
076 - 854 11 49

Specialpedagog
Gun Mitternacht
E-post: gun.mitternacht@malmo.se
076 - 856 47 56

Specialpedagog
Helene Andersson


Specialpedagog (Grsärskola)
Anette Hugosson