Senaste Nytt på Mellanhedsskolan

Välkommen till ett nytt läsår på Mellanhedsskolan.
Alla klasslärare möter sina respektive klasser på skolgården
torsdag 15 augusti kl 9.00.
Väl mött!


Uppdaterade versioner av 
Grundskolans Likabehandlingsplan såväl som
Grundsärskolans Likabehandlingsplan finns under rubriken Dokument ovan.

2018-09-26 kl 10.00

Uppdatering gällande vattenläckan utanför grundsärskolans/förskoleklassens byggnad:
Vattenläckan har nu identifierats. En del reparationsarbete återstår.
Därefter kommer slutsanering att utföras av funktionsentreprenören.
Ventilationen är igång. Dock kan "källarlukten" hänga kvar någon dag.

Skolledningen
Mellanhedsskolan

2018-09-19

Uppdatering angående vattenläckan vid förskoleklassens/grundsärskolans byggnad:

Under dagen har Kommunteknik försökt kartlägga orsaken till vattenläckan. 
Det råder fortfarande viss osäkerhet och man räknar inte med att problemet ska vara avhjälpt idag.
Därför gäller följande:
Delar av grundsärskolans verksamhet är inställd t.o.m. den 20 september. 
Morgonomsorgen öppnar i huvudbyggnaden avdelning Skabersjö åk 1.
Förskoleklassens verksamhet kan pågå som vanligt i ordinarie lokaler under dagtid.
Det finns inga risker p.g.a. den odör som känns i lokalerna.
Det ska bli varmt och soligt även i morgon och vi ber er därför skicka med barnen något lämpligt att dricka. Vi ombesörjer naturligtvis också dryck.
Frukost, lunch och mellanmål serveras som vanligt.

Skolledningen
Mellanhedsskolan

2018-09-18

Aktuell information om vattenläcka
Det är nu fastställt att ett rör utanför förskoleklassens byggnad har sprungit läck. Tidigt imorgon bitti påbörjar Kommunteknik reparationsarbetena. P. g. a. gräv- och schaktarbeten kommer delar av skolgården att stängas av och säkerställas.
Enligt den information som lämnats till skolan kommer förmodligen vattnet i huvudbyggnaden inte att stängas av. Om så är fallet, löser man utmaningen med tankbilar. Det blir en varm och solig dag i morgon.
Skicka därför med ditt barn något att dricka. Om det skulle uppstå problem med skolans toaletter, återkommer vi med nytt beslut.
Skolledningen
Mellanhedsskolan