Aktuell information och nyheter gällande Mellanhedsskolan hittar du på Infomentor!


Uppdaterade versioner av 
Grundskolans Likabehandlingsplan såväl som
Grundsärskolans Likabehandlingsplan finns under rubriken Dokument ovan.